Hình ảnh của Đinh Giang ngay sau khi phun môi Candy Lips – khách hàng tự chụp tại De Lacasa.

 

Giang sau khi phun môi Candy Lips tại De Lacasa

Giang sau khi phun môi Candy Lips tại De Lacasa