Hình ảnh July Phạm ngay sau khi phun môi Cady Lips tại De Lacasa. Màu vô cùng tự nhiên và không hề sưng.