Chị Thảo tới De Lacasa với nguyện vọng thay đổi cặp chân mày. Trước khi làm Scul sợi ở De Lacasa, chị thường xuyên phải kẻ lông mày và việc này khiến chị mất rất nhiều thời gian. Với nguyện vọng Scul sợi lông mày, cải thiện dáng lông mày thành dáng Thái cong nhẹ, chuyên gia Vân Nguyễn đã giúp chị sở hữu được cặp chân mày tự nhiên nhất.

Chị Thảo trước khi Scul sợi lông mày

Nguyễn Thảo sau khi điêu khắc lông mày

Nguyễn Thảo sau khi điêu khắc lông mày

Thần thái chị Thảo thay đổi 180 độ sau khi điêu khắc lông mày