Hình ảnh Thu Trang trước và sau khi Scul sợi kết hợp Shading chân mày.

Tình trạng trước đây:

  • Chân mày từng điêu khắc và bị mờ.
  • Trang không muốn xóa chân mày cũ.

Đối với trường hợp của Trang, De Lacasa đã sử dụng phương pháp Scul sợi kết hợp Shading chân mày, đây là phương pháp Scul sợi phần đầu chân mày và phun Shading phần đuôi. Ưu điểm của phương pháp này là không phải xóa nền cũ nhưng vẫn đảm bảo kết quả tự nhiên.

 

Trang trước khi Scul sợi kết hợp Shading chân mày

Trang sau khi Scul sợi kết hợp Shading chân mày